November 1946. Rotterdams Nieuwsblad

Kunst en Sint Nicolaas

In "Ons Huis" is een tentoonstelling van kunst van beneden de f 75 ingericht. De bedoeling daarvan is aan te tonen, dat wandversiering van waarde niet duur hoeft te zijn. Het beste wat er te zien (en te koop) is blijkt te zijn van Dook Everse, Herman Mees, Kees van der laan, Wim Chabot, Schotel, Jaap Visser, Kikkert, Van Zijl, Verwey, Gielen en Leon Vrins wat tekeningen, etsen aquarellen en olieverfschilderijen betreft. Plastieken zijn er van R. Elias en J. van Vlijmen. van Gerrit de Blanken is er een attractief aardewerk met soms bijzondere glazuureffecten.

Het is een tentoonstelling met veel variatie maar de keuzecommissie schijnt gedwongen te zijn geweest de maatstaven niet al te hoog aan te leggen. Was er bij de kunstenaars van betekenis zo weinig animo om de traditie van Ons Huis in de Sint Nicolaasweek te helpen herstellen? Jammer, want "Ons Huis" heeft er toch edele en onbaatzuchtige motieven mee. De kunstenaars schijnen in oorlogstijd hun werk te gemakkelijk (en voordelig) aan de man te hebben gebracht. Ons saluut daarom aan degenen, die vooruit hebben gekeken en die de bedoeling van "Ons Huis" hebben gesnapt, of er niet achteloos aan voorbij zijn gegaan.


W.W.

Terug