timeff
Hier heeft ir. Piotr C.W. Chabot Stadhouders van zijn hobby z'n werk gemaakt. Geweldig product.
TIMEFF biedt organisaties vandaag inzicht
en efficiency om straks uit te groeien naar
de onderneming van de toekomst.
Chabotmuseum
Museum gewijd aan Henk Chabot. Er wordt een actief tentoonstellingsbeleid gevoerd, waarbij onder meer, wisselend, werk van Henk Chabot en/of anderen wordt getoond.
Rotterdamsche Aero Club
Bij de Rotterdamsche Aero Club en de NLS was Koosje Stadhouders van 1933 tot februari 1940 gastvrouw in het clublokaal. De Rotterdamsche Aero Club is nog steeds een actieve vereniging.
Bauling Baby's
Zweefvliegtuigen, genoemd naar de oprichter van N.V. VLiegtuigbouw. Het eerste vliegtuig was de PH - 43, die de naam Koosje kreeg. Het vliegtuig was bestemd voor de Zweefvliegclub Rotterdam. De site maakt hier melding van. Koosje wist voor de aankoop een aanzienlijk bedrag bijelkaar te brengen.
Vereniging "De Lijn"
Vereniging van (ex) werknemers van de Holland Amerika Lijn en andere belangstellenden en geÔnteresseerden.
Erlend Steiner Lovisa
Zomaar de Home page van een veelbelovende jonge kunstenaar; werkzaam en wonend te Goes.
Google