Koosje van Ypenburg v/h van Waalhaven
Jacoba Stadhouders, geboren te Rotterdam op 14.1.1908, overleden te Rotterdam op 17.10.1989

Foto: Cas van Os

Gerenommeerde gastvrouw in het clublokaal van de Rotterdamsche Aero Club en de Nationale Luchtvaartschool op vliegveld Waalhaven en Ypenburg van 1933 tot 18 februari 1940. Bekend als Koosje van Ypenburg en daarvóór als Koosje van Waalhaven. Het afscheid van Koosje was niet geheel van belang ontbloot, getuige het feit dat in ieder geval twee kranten waaronder de Haagsche Courant de afscheidsreceptie van 18 februari van tevoren op 15 februari 1940 aankondigden.
Het Utrechts Nieuwsblad kopte op 15 februari 1940 zelfs: Koos, de onvervangbare, gaat de luchtvaart verlaten. De Tijd plaatste op 16 februari 1940 een foto van Koos met een onderschrift over haar naderend afscheid. Verder besteedden op maandag de 19e niet alleen de Haagsche Courant en het Rotterdamsch Nieuwsblad aandacht aan het afscheid, maar ook de NRC en veel andere kranten. Het Vaderland knoopte er nog een interviewtje aan vast. Uiteraard werd aan haar afscheid ook aandacht besteed in de Vliegwereld.
      Frits Philips was verhinderd haar persoonlijk te komen bedanken, maar stuurde wel een telegram. Maar wie waren er wel? (zie Boek van Prik)
      Met Hein Schmidt Crans beleefde zij een romance. Een huwelijk behoorde niet tot de mogelijkheden, onder meer vanwege de in die tijd nog bestaande standsverschillen. Zij is altijd vrijgezellin gebleven.
      Voor een zweefvliegtuig, een Grunau Baby, de PH-43, voor Zweefvliegclub Rotterdam wist zij in 1936 fl 500,-- van de benodigde fl 935,-- bijeen te brengen.
      Het grootste gedeelte van de oorlog verbleef zij in Enschede als assistente van tandarts Noordenbos, die zij op Waalhaven of Ypenburg als sportvlieger had leren kennen. In Enschede was zij betrokken bij het verlenen van hulp aan verschillende onderduikers.
      Van 1946 tot 1968 was zij stewardes op een groot aantal passagiersschepen van de
Holland Amerika Lijn
.
Nog meer vliegerij:
1. Reünie met Geysendorffer en Hondong
2. Koosje, zojuist geland met Van Graft
3. Met o.a. Asjes, Hoeven en Schmidt Crans.
4. Van Dongen over Koosje en Toosje
5. Een groet van Vijzelaar
6. Drie maal Koosje met hond op Ypenburg
7. Drie maal Koosje met collega Prik
8. Feestjes
9. Twee maal Prik alleen

Nog meer Holland Amerika Lijn:
1. Met collega's op de s.s. Volendam
2. Op een passagiersdek
3. Met collega's op welke schepen?
4. Op een reis met de s.s. Ryndam
5. Sinterklaas op de s.s. Maasdam
6. Te gast op de s.s. Statendam

Ook Koosje's vader, Adrianus Cornelis (1878 - 1945), heeft banden met de HAL gehad.