Je mooisten tijd heb je ongetwijfeld op Waalhaven beleefd, toen alles nog veel kleiner was en intiemer. Op Ypenburg heb je eenigen tijd nodig gehad om te wennen, maar ook hier is het je toch gelukt dezelfde sfeer te scheppen. Met groot vertrouwen ga je nu je nieuwen werkkring tegemoet en ik hoop, en met mij allen, die hier aanwezig zijn, dat je verder een prettig en gelukkig leven zult hebben. Wij zullen je nooit vergeten en verwachten van je, dat je hier dikwijls op bezoek zult komen. Namens de Clubs en de N.L.S. dank ik jet hartelijk voor alles wat je hier en op Waalhaven voor ons gedaan hebt.

De heer Kolff bood daarna een in een klein model propeller ingebouwde klok aan en een geschenk onder enveloppe, waarvoor Koosje zelf een aandenken moet koopen. Als tweede spreker voerde het woord de commandant van de bezetting op Ypenburg. Spr. Vertolkte de gevoelens van de militaire vliegers en verzekerde Koosje, dat zij een groote leegte achterlaat, welke moeilijk zal zijn op te vullen. Ook deze spreker bood een souvenir aan. Namens de oudere sportvliegers sprak daarna nog de heer van Vollenhoven. Ook deze spreker dankt voor alle van Koosje ondervonden genegenheid en voor alles, dat zij in 7 jaar heeft gedaan.


Tenslotte heeft Koosje, zeer onder den indruk van de vele goede woorden en van den lof, haar toegzwaaid, allen bedankt. "Het waren voor mij zeven gelukkige jaren", zoo besloot zij, "en ik zal ze als de mooiste van mijn leven in mijn herinnering bewaren."

Men bleef na afloop van de toespraken nog langen tijd bijeen, waarbij Koosje het middelpunt was van een kring van intieme vrienden uit de sportvliegerij. Dat er onder vier oogen nog heel wat hartelijke woorden zijn gewisseld, daar kan men van opaan, want er is maar een Koosje van Ypenburg en als die afscheid neemt laat men zich als vlieger niet onbetuigd.
Terug