Maandag 19 februari 1940.
HAAGSCHE COURANT

"KOOSJE" VAN YPENBURG NEEMT AFSCHEID

De vlieg-familie zal haar missen

HARTELIJKE TOESPRAKEN

Het was gistermiddag in het clubgebouw van de Haagsche Aero Club op het vliegveld Ypenburg een drukte van belang. Niet, dat er nu zoveel gevlogen werd, neen, het veld lag verlaten. Er was iets anders, wat de belangstelling had van de Ypenburgsche vlieg-gemeenschap. Koosje, de populaire gastvrouwe in de Aero Club, nam afscheid van den werkkring, waaraan zij zich zeven jaren heeft gewijd. Het was dan ook met een bezwaard hart, dat de leden van de Haagsche en Rotterdamsche clubs dezen middag naar hun geliefd vliegveld waren gekomen. Koosje te moeten missen, beteekent veel te moeten missen, wat het clubgebouw in den loop van den tijd gezellig en huiselijk heeft gemaakt. Iedereen kende haar, iedereen wendde zich tot haar en voor een ieder had zij een vriendelijk woord of hielp zij, waar dit gevraagd werd.

Velen uit den eersten tijd van de sportvliegerij, en ook de jongeren natuurlijk, waren dan ook aanwezig om voor het laatst nog eens een paar woorden met haar te wisselen, eenige oude herinneringen op te halen en haar ten afscheid de hand te drukken.

Wij zagen er o.a. de voorzitters van de Haagsche en Rotterdamsche Aero Clubs, de heeren A.W. Sijthoff en Kolff, de instructeurs van de N.L.S., Schmidt Crans, van Graft en Sipkes, den bekenden vlieger Jules Heymans, den vlieger-constructeur Lambach, den heer Reinders, mevr. van Alphen-Roos, de heeren Hoekstra, Zoetelief Norman, van 't Groenewoud en vele anderen.

De heer Kolff spreekt

Als eerste spreker nam het woord de voorzitter van de Rotterdamsche Aero Club, de heer Kolff, die zeide, het moeilijk te vinden zijn gevoelens bij dit afscheid juist onder woorden te brengen. Iedereen gaat hier straks weg met het besef, dat er iets is verdwenen, dat wij zullen missen. Jij bent nu meer dan zeven jaar gastvrouwe geweest, Koosje, eerst op Waalhaven, daarna op Ypenburg. Honderden heb jij zien komen en gaan, maar met allen ben je goede vrienden geworden en aan allen heb je altijd dat gevoel gegeven van volkomen "thuis-zijn" op de Club.
Een van je teekenendste eigenschappen was, aldus de heer Kolff, dat jij geen onderscheid kende van rang of stand. Of er nu een generaal tegen je sprak of een pas-beginnende sportvlieger, dat was voor jou hetzelfde. Een sfeer van gezelligheid en opgeruimdheid wist je altijd om je heen te scheppen.


Lees verder ...