I. Geraerdt Anthonis Wiericx geb. ca 1550, overl. 27.7.1617 "aent Rutsel" te Oosterhout.
De naam van de echtgenote is onbekend.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonis, geb. ca 1570, volgt IIa.
2. Cornelis, geb. 1577, volgt IIb.
3. Adriaentken, trouwt na 21.3.1605 Egbert Pietersen. Zij wonen 1620 in Hoogstraten (B).
IIb. Cornelis Geert Anthonis Wiericx, geb. rond 1575, overlijdt 6.10.1635 te Oosterhout. "Voerman handelend op Antwerpen met allerhande coopmanschap", zoals hennepgarens, boter, olie vet en aarden potten.
Hij trouwt in 1599 met Maeyken Peter Cornelis Joosten "alias stadthouders". Zij is de dochter van Peter Cornelis Joosten, die van ongeveer 1553 tot 1593 voor Oosterhout als stadhouder van de schout fungeerde, en van Cathalina Woutersdr. Maeyken, de naamgeefster van de familie Stadhouders is geboren 1560/61 en overleden 10.3.1632 te Oosterhout.
Cornelis, haar man, is van 1621 tot 1632 H. Geestmeester voor het Oosteynde van Oosterhout. Namen van erven die hij in eigendom heeft bezeten zijn: Buyndersteeg, Cruystraat, Eckerstege, Achter de Kercke, Wijdstadt, Leeghmolen, Vaerstraat, Berct, Bouwelingestraat, Santheuvel, Goir, 'sConincxsdijk, Horst, Pluymsteeg, In de Polders, Leysenackers, Achtbuynder, Leeghprossten, Boedongen Grietbeemden langs Boedongeweg, Hemelrijcken, Heuvel, Hoeven, Houtse ackers, Steenoven, Eynde van den Hout, Vrachelse steeg, Sproosten, Helcant, Dorst, Boeckstege aen de Heystraat, Achter de Roschmolen, Elschot, Pluckmade, Vuylendoncq, Vuygeland Leecheweg, Rondenberch.
Uit dit huwelijk:
1. Peter, geb. ca. 1603, volgt IIIa.
2. Anthonis, geb. 1605, volgt IIIb.
3. Cathalijn, geb. ca. 1608, huwt 16.12.1633 te Oosterhout met Cens Adriaen Roelen. bij     hun dood (ws 1664) woonden zij in de Cruysstraat, in een "stede met huysinge, schuer     en erf met 6 lopensaets lants". Hun zoon Adriaen, en dochters Maeyken, gehuwd met     Joris Laureys Nelst, Cornelia, gehuwd met Adriaen Adr. Smeur de jange en Adriaentien     Vincent Adriaen Roelen, met haar oom Peter Cornelis Geerden als Voogd en haar broer     Adriaen als toesiender, scheiden en delen 13.1.1665 de goederen, die hun ouders     hebben nagelaten.
    Het betreft het huis aan de Kruisstraat, "waer Vincent Adriaen Roelen, en sijne     huysvrouwe vuyt verstorven zijn" en percelen land, totaal ter grootte van 124 1/2     lopensaat en 5 1/2 bunder (=totaal rond 25 ha). Deze erven zijn gelegen in ter Aelst,     Houtse akkers, Kandelareyakker, Wijstadt, Kruisstraat, Craenschot tussen de kreken,     Conincxdijck, Raemsdonck, Leeghe molen, Buybdersteeg, In de Vucht bij de Abtshoeff     te Teteringen, in de Elsch, tent Oosteynde, Hesselslant, deynde de Hout, aan den     Heuvel, en achter de stede genaempt het bosken.
IIIb. IVh, Vj, VIj, VIIk, VIIIp
IXo Cornelis Stadhouders, timmerman, gewoond hebbende Langefrankenstraat, Mauritsstraat, Tuinderstraat, Leuvebrugsteeg te Rotterdam, geb. 21.4.1856 Rotterdam, overl. 8.11.1907 aldaar, tr. aldaar 11.2.1880 Elisabeth Voorn, dr. van Hermanus en Johanna Margaretha Louwaard, geb. 8.9.1856 Rotterdam, overl. 5.7.1932 aldaar.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Cornelis, geb. 16.5.1879 Rotterdam, bij huwelijk gewettigd, volgt Xac.
2. Hermanus Johannes, geb. 21.7.1881 Rotterdam.
3. Johanna Margaretha, geb. 16.6.1884 Rotterdam, tr. 7.7.1915 aldaar Bernardus     Maandag, zn     van Bernardus en Cornelia Nelissen, geb. 1887 Rotterdam.
    Rond 1915 geëmigreerd naar USA, waar de naam gewijzigd is in Monday.
4. Maria Ida, geb. 16.9.1886 Rotterdam, tr. Petrus Wilhelmus van Eikeren, caféhouder,     geb. 20.10.1880 Rotterdam, overl. 12.12.1952 aldaar.
5. Hermanus Anthonius, electriciën, geb. 5.2.1891 Rotterdam, overl. 20.11.1987 aldaar.     Lid van de vrijwillige brandweer vanaf zijn 17e tot zijn 70e jaar penningmeester van de     brandweerclub Jan van der Heiden.
6. Johannes Jozef, geb. 27.10.1893 Rotterdam, volgt Xad.
7. Cornelia Hendrica, geb. 27.10.1895, overl. 27.1.1972 aldaar, tr. 13.4.1921 aldaar     Hendricus Laurentius Leonardus Binkhorst, etaleur, filiaalhouder textielbedrijf, zn van     Johannes en Johanna Wilhelmina Brokerhof, geb. 21.9.1895 Rotterdam, overl.     25.8.1959 aldaar.
Xac Adrianus Cornelis Stadhouders, bootwerker, controleur HAL, geb. 16.5.1879 Rotterdam,
overl. 5.10.1949 Rotterdam, tr. 20.5.1903 Rotterdam Jacoba de Knegt, dr van Jan, bontwerker,
en Jacoba Mol, geb. 13.5.1878 Rotterdam, overl. 11.6.1945 aldaar.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Cornelis, geb. 21.2.1904 Rotterdam, volgt XIba.
2. Jan, geb. 29.12.1905, overl. 5.6.1971 Panoramacity California, financial manager     highschool.
    Is aldaar getrouwd met een Noorse of Zweeds. Geen kinderen.
    Residence: 91401 Van Nuys, Los Angeles.
    Overleden: juni 1971
3. Jacoba, geb. 14.1.1908 Rotterdam. Gerenomeerde gastvrouw in het clublokaal van de     sportvliegers op vliegveld Waalhaven en Ypenburg. Aldaar bekend als Koosje van     Ypenburg. Voor een zweefvliegtuig voor Zweefvliegclub Rotterdam wist zij geld bijeen te     brengen. (zie:  Koosje van Ypenburg)
    Van 1946 tot 1968 was zij stewardes op de passagiersschepen van de HAL.
    Zij overleed te Rotterdam op 17.10.1989.
4. Lena, geb. 30.3.1910 Rotterdam, tr. G.J.W. Determan.
5. Elisabeth Maria, geb. 8.7.1912, overl. 5.9.1990, tr. 1939 Rotterdam P. van der Mede.
6. Kommer, geb. 8.5.1914 Rotterdam, volgt XIbb.
7. Cornelis, geb. 11.10.1917 Rotterdam, volgt XIbc.
XIbc Cornelis Stadhouders geb. 11.10.1917 Rotterdam, overl. 1.11.1983 Vlaardingen, tr. Angenita Helena Johanna de Koster, dr van Hendrikus Lambertus, timmerman en Johanna Lammers, geb. 30.6.1921 Rotterdam, overl. 30.4.1999 Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Cornelis, geb. 30.4.1942 Rotterdam, volgt XIIby.
2. Hendrikus Lambertus, geb. 26.11.1944 Rotterdam.
3. Jacobus, geb. 23.4.1946 Rotterdam, volgt XIIbz.
4. Jan, geb. 13.2.1950 Rotterdam, volgt XIIca.
XIIbz Jacobus Stadhouders, ambtenaar, geb. 23.4.1946 Rotterdam, tr. 31.3.1969 Rotterdam Monique Maria Hendrika Joanna Chabot, dr van Willem, kunstschilder, en Magdalena Maria Johanna Hortensia de Weirdt, geb. 1.7.1946
Uit dit huwelijk:
1. Piotr Cornelis Willem, geb. 5.10.1969 Rotterdam, volgt XIII?.
XIII? Piotr Cornelis Willem, informaticus, geb. 5.10.1969, tr. 17.10.2002 Dominicaanse Republiek Angela Heijdra, dr van Dirk, operator, en Helena Johanna Crama, geb. 1.10.1974 Schiedam.
Toen Piotr 6 jaar oud was werd de geslachtsnaam van zijn moeder, Chabot, aan de geslachtsnaam Stadhouders toegevoegd; derhalve vanaf dat moment Chabot Stadhouders.
Uit dit huwelijk:
1. Flo, geb. 26.3.2003
2. Fré, geb. 31.12.2007