Jacoba de Knegt en Adrianus Cornelis Stadhouders

Jacoba 
	de Knegt en Adrianus Cornelis Stadhouders

Adrianus, de oudste thuis, verkeerde, doordat zijn moeder veel buitenshuis werkte, dikwijls bij de stiefmoeder van zijn moeder. Daar werd hij protestant opgevoed. Toen hij later weer in het eigen gezin terugkeerde, en werd voorbereid op zijn eerste communie kon hij niet meer wennen en verliet, rond 12 jaar oud, het huis. Hij voorzag in zijn onderhoud door bij molenaars te werken. Hij en zijn gezin bekenden zich tot het protestantisme.

Jacoba had als kindermeisje de latere directeur van de Holland Amerika Lijn, de heer Reuchlin verzorgd. Aan deze relatie had Adrianus in de crisisjaren de functie van, controleur, te danken. Toen hij namelijk in die donkere periode zonder werk kwam te zitten, wendde Jacoba zich tot de familie Reuchlin door bij hun woning aan te bellen.


Terug naar Afstamming Terug naar Koosje