Geraerdt Anthonis Wiericx


Geraerdt Anthonis Wiericx, de stamvader van de familie Stadhouders uit Oosterhout. Hoe de familienaam Stadhouders is ontstaan, kan je lezen op
De achternaam Stadhouders
.

Hij is rond 1550 geboren, en overleden op 27 juli 1617 "aent Rutsel" te Oosterhout. De naam van de echtgenote bij wie hij de kinderen Anthonis, Cornelis en Adriaentken heeft, is onbekend.
Nadien is hij hertrouwd met Anneke Donissen, met wier familie hij voor de schepenen van Oosterhout op 25 juni 1608 een regeling treft over de nagelaten goederen.
Hij trouwt opnieuw met Margriete Jan Peter Cornelissen, die hem overleeft.
Hij woont op Vrachelen op een hoek van de Goorstraat naast Willem Wouters, de bezemmaker, en diens vrouw Cathalina Ghijsbrechts.
Zijn eigenommen lagen in 't Goor, 't Hemelrijcken, Vrachelen, Houtse ackers en Sproosten.
Terug naar Afstamming