Frits Philips was verhinderd persoonlijk te komen. Maar hij stuurde uiteraard wel een telegram:
Helaas verhinderd persoonlijk te bedanken voor de vele diensten aan ons sportvliegers bewezen wensch ik u langs dezen weg evenwel succes toe in toekomstigen werkkring.
Ir. Philips

Terug