Henk Chabot

Het huisje aan de Rotte, met links daarachter het atelier. Henk woonde er van 1934 tot aan zijn overlijden in 1949. To, die alleen achterbleef, woonde er nog tot 1962. Het huisje is inmiddels gesloopt.
De plek waar het stond is nu plaatselijk bekend als Bergschenhoek, Rottekade 207.
Terug